Det skjer

Torsdagskafe for eldre i Hole

23. april 2020 kl: 11:00
Frivilligsentralens lokaler i Hole

VOV (Vik Omsorgsboligers Venner) inviterer til høye smørbrød til selvkost. For kr 50,- kan du spise så mye du orker med kaffe/te eller saft til.
Kom innom og få en koselig stund i hverdagen!

Torsdagskafe for eldre i Hole

23. april 2020 kl: 11:00
Frivilligsentralens lokaler i Hole

Torsdagstreff Seniornett Hønefoss

23. april 2020 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Dugnad på Nyhus Grendhus i Ådalen

23. april 2020 kl: 17:00
Ådalsveien 500, 3520 Hallingby

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

23. april 2020 kl: 18:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Damenes Aften

23. april 2020 kl: 18:00
Fengselet , Storgata 9

Hadeland Quiltelag - symøte

23.04.2020 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral

Hønefoss Frimerkeklubb

23.04.2020 19:00:00
Ringerikshallen