Det skjer

Hole historielag

27. mai 2020 kl: 18:00
Herredshuset i Hole

Fremmøte ved parkeringsplassen, Hole herredshus.
Med Gudmund Bakke som guide spaserer vi en tur opp i Gjesval-/Fekjæråsen. Det var her mye skjedde i de dramatiske 1940-dagene med tysk invasjon for 80 år siden. Men Gudmund har også mye annet interessant å berette om i disse traktene, så historielaget ønsker alle velkommen til en spennende bygdevandring. Kanskje deltar også geolog og botaniker.
Helsemyndighetene krever at vi følger smittevernreglene og at vi noterer navn på alle som deltar i bygdevandringen.