Det skjer

Valpetreff hver tirsdag

16. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb hver tirsdag kl 18:00. Ingen avgift.

Tur til Søtbakkdalen, Jevnaker

16. juni 2020 kl: 09:30
Jevnaker

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

16. juni 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Valpetreff hver tirsdag

16. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Åpent Infomøte Hardraade Vikingskipforening Tekstil

16. juni 2020 kl: 18:00
Veien kulturminnepark, Ringveien 112, Hønefoss

Epilepsi foreningens årsmøte 2020

16. juni 2020 kl: 18:00
Benterud stua