Det skjer

Valpetreff hver tirsdag

23. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb hver tirsdag kl 18:00. Ingen avgift.

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

23. juni 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Valpetreff hver tirsdag

23. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen