Det skjer

Valpetreff hver tirsdag

30. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb hver tirsdag kl 18:00. Ingen avgift.

Gunhildåsen rundt

30. juni 2020 kl: 09:30
Gunhildåsen, Veme

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

30. juni 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Valpetreff hver tirsdag

30. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff hver tirsdag

30. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff hver tirsdag

30. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff hver tirsdag

30.06.2020 18:00:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff hver tirsdag

30.06.2020 18:00:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff hver tirsdag

30.06.2020 18:00:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff hver tirsdag

30.06.2020 18:00:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen