Det skjer

Valpetreff hver tirsdag

7. juli 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb hver tirsdag kl 18:00. Ingen avgift.

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

7. juli 2020 kl: 11:00
Blomshøgda 3

Valpetreff hver tirsdag

7. juli 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen