Det skjer

Valpetreff hver tirsdag

28. juli 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Valpetreff på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb hver tirsdag kl 18:00. Ingen avgift.

Omvisning i gravfeltet

28. juli 2020 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Omvisning ved langhuset

28. juli 2020 kl: 14:00
Veien kulturminnepark

Valpetreff hver tirsdag

28. juli 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen