Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Årsmøte

9. juni 2020 kl: 18:30
Scandic Hotel

Årsmøte avholdes i henhold til klubbens retningslinjer. Alle medlemmer
ønskes hjertelig velkommen. 3 minutters v/Ingrid Solberg

Tur til Ørteskollen

9. juni 2020 kl: 09:30
Ørteskollen - vest for Sokna

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

9. juni 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Valpetreff hver tirsdag

9. juni 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, forbi Ringerikshallen

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Årsmøte

9. juni 2020 kl: 18:30
Scandic Hotel