Det skjer

Gudstjeneste

24. mai 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Endelig kan vi ønske velkommen til gudstjeneste i Hole kirke igjen!
Liturg: Sevat Lappegard
Kantor: Grethe Ulversøy

Vi gleder oss! Velkommen!


Av hensyn til smittesporing vil alle besøkende bli registrert med navn og telefonnummer. Disse opplysningene vil behandles konfidensielt og oppbevart i 10 dager før de blir makulert.