Det skjer

Klokkergården bibliotek (bok-kaféen)

25. mai 2020 kl: 18:00
Klokkergården, Tyristrand

Mandag 25. mai har Klokkergården bibliotek åpent fra kl 18.00 til kl 20.00. Kom og lån bøker så du har nok for hele sommeren !
Pga Corona er det ikke servering denne gangen.