Det skjer

Åpent møte - Ringerike Høyre

28. mai 2020 kl: 18:00
Scandic Hotel

• Runar Johansen om den politiske status/ viktige saker på Ringerike (15-20 min)
• Dag Erik Henaug om beredskap og tiltak i Ringerike kommune (30 min)
• Benedicte H. Hundhammer om hvorledes vi kommer til en normalsituasjon på Ringerike (15-20 min)
• Diskusjon/spørsmål inntil 45 minutter.