Det skjer

Bingo

23. mai 2019 kl: 17:00
Solhov Grendehus

Bingo på Solhov Grendehus hver torsdag fra kl 17.00-20.00 Salg av hjemmebakst og kaffe.