Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

30. juni 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

I dag blir det tur til Petersøya/ Sjongslunden. Ta gjerne med venner!