Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

7. juli 2020 kl: 11:00
Blomsh√łgda 3

I dag blir det tur til Tangen. Ta gjerne med venner!