Det skjer

Bingo

13. juni 2019 kl: 17:00
Solhov Grendehus

Bingo på Solhov Grendehus hver torsdag fra kl 17.00-20.00 Salg av hjemmebakst og kaffe.