Det skjer

Åpen kirke

12. juli 2020 kl: 11:00
Norderhov kirke

Åpen kirke for publikum fram til kl. 1500. Kirkevert er til stede.

Åpen kirke

12. juli 2020 kl: 11:00
Norderhov kirke

Økumenisk gudstjeneste

12. juli 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Galleri Klevjer

12. juli 2020 kl: 12:00
Helgelandsmoen

Dåpsgudstjeneste

12. juli 2020 kl: 13:00
Hønefoss kirke