Det skjer

Gudstjeneste

19. juli 2020 kl: 11:00
Tyristrand kirke

Velkommen til gudstjeneste med dåp ved sokneprest Marie Lyngseth!