Det skjer

Åpen kirke i Hole

1. juli 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Hole kirke er åpen alle onsdager fra 1. juli til 5. august kl. 11.00-15.00.