Det skjer

Åpen kirke

15. juli 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Hole kirke er åpen onsdager kl 11.00-15.00 frem til 5. august.

Åpen kirke

15. juli 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Formiddagsbønn

15. juli 2020 kl: 11:00
Norderhov kirke, Ringerike

Fjellet forteller!

15. juli 2020 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Omvisning i gravfeltet

15. juli 2020 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Omvisning ved langhuset

15. juli 2020 kl: 14:00
Veien kulturminnepark