Det skjer

Åpen kirke

29. juli 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Hole kirke er åpen onsdager kl 11.00-15.00 frem til 5. august

Åpen kirke

29. juli 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Fjellet forteller!

29. juli 2020 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Omvisning i gravfeltet

29. juli 2020 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Omvisning ved langhuset

29. juli 2020 kl: 14:00
Veien kulturminnepark