Det skjer

Åpen kirke

5. august 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Hole kirke åpen kl 11.00-15.00