Det skjer

Høymesse

5. juli 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høymesse i Hole kirke.
Liturg: Pål Asle Djupvik. Organist: Iver Koksrud.