Det skjer

Sentrumkirken

16. juni 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Kirke i Kultursenteret. Kidzone for barna. Kirkekaffe.