Det skjer

Underholdning ute ved Soknatunet

12. august 2020 kl: 11:30
Sokna tunet

karin Jokerud spiller Kaffe og kaker

Fjellet forteller!

12. august 2020 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Hverdagsgudstjeneste

12. august 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Underholdning ute ved Soknatunet

12. august 2020 kl: 11:30
Sokna tunet

Åpen kirke med orgelmusikk

12. august 2020 kl: 12:00
Randsfjord kirke

" class="arrbilde">

Omvisning i gravfeltet

12. august 2020 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Omvisning ved langhuset

12.08.2020 14:00:00
Veien kulturminnepark

Skauvandrerne

12.08.2020 17:00:00
Vikersund

Lettgått Holleiatur

12.08.2020 17:00:00
Aklangen, Holleia

Medlemsmøte

12.08.2020 17:00:00
Knestang og Viul Grendehus