Det skjer

Påskenatt i Norderhov kirke

20. april 2019 kl: 23:00
Norderhov kirke ,Norderhovsbakken,3512 Hønefoss

Middelaldermusikk i middelalderkirke Stemningsfull feiring av påske i vakre Norderhov kirke, om natten mellom paskeaften og 1.påskedag, med liturgiske og musikalske elementer fra middelalderen bl.a. den gregorianske påskelovsangen "Exultet", tenning av påskelys, avsluttes med sang ute på kirkebakken Prostigudstjeneste med prester fra Ringerike prosti og lokale musikkere, påskekor