Det skjer

Åpen kirke

2. august 2020 kl: 13:00
Norderhov kirke

Åpen kirke for publikum fram til kl. 1500. Kirkevert er til stede.