Det skjer

Høymesse

2. august 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høymesse i Hole kirke!
Liturg: Kaja Burhol Austad
Kantor: Grethe Ulversøy