Det skjer

Gjenbruk av tekstiler.

24. april 2019 kl: 19:00
Sokna Natur og Gårdsbarnehage

Kåseri av Siri Berrefjord. Servering. Loddsalg. Alle velkommen! Arr: Sognedalen bygdekvinnelag