Det skjer

Langfredagsvandring i Lunder kirke

19. april 2019 kl: 18:00
Lunder kirke, Sokna

I denne Langfredagsvandringen leser vi Jesu lidelseshistorie, fra han blir tatt til fange til han dør på korset. I Lunder kirke er det mange malerier fra lidelseshistorien. Vi vandrer rundt i kirken og stopper opp ved det maleriet som illustrerer bibelteksten. Samtidig som vi synger en salme. Vær velkommen til en litt annerledes gudstjeneste.