Det skjer

Sesongavslutning seniorturer DNT Ringerike

22. september 2020 kl: 09:30
Hovinkoia, Holleia

Alle må melde seg på til turleder Arnhild Ballangrud (tlf. 942 79 113) på forhånd, via telefon eller SMS. I tillegg er Erik Monserud (tlf. 906 34 868) turleder. Husk smittevernregler på tur.

Vi drar til Hovinkoia på Holleia. Dit ønsker vi som vanlig velkommen til både store og små, unge og gamle, erfarne og uerfarne medlemmer. Og hvis du ikke er medlem, vil du kanskje bli det når du ser hvor hyggelig vi har det i lag. Som vanlig tar vi først en rusletur i omegnen og samles til hyggelig prat og enkel servering på koia etterpå.

Kart: Holleia/Krokskogen. Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30

Sesongavslutning seniorturer DNT Ringerike

22. september 2020 kl: 09:30
Hovinkoia, Holleia

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

22. september 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Bridge

22. september 2020 kl: 10:00
Hole Frivilligsentral

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

22. september 2020 kl: 11:00
Blomshøgda 3

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

22. september 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Formiddagstreff.

22.09.2020 11:30:00
Filadelfia.

Sov Godt kurs

22.09.2020 15:00:00
Læringssenteret, Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss

Kulturakademiet

22.09.2020 16:00:00
Bysalen Amfi

Ringerike Turnforening

22.09.2020 17:30:00
Hønefoss Folkeskole

Jevnaker Historielag

22.09.2020 18:00:00
Bøndenes hus Jevnaker

Hjelpeforening

22.09.2020 18:00:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

22.09.2020 18:30:00
Scandic Hotel