Det skjer

Soknatunets venner gågruppe

17. september 2020 kl: 10:30
Vi møtes på Qviki på Veme.

Tur på Veme