Det skjer

Kunnskap til lunsj - vekst i Ringeriksregionen

22. mai 2019 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Tema: Statusrapport for vekst i Ringeriksregionen og vekstbarometer Foredrag ved Steinar Aasnæss, Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike. Arrangement i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.