Det skjer

Haug Kirkeforening

23. april 2019 kl: 11:00
Haug kirkestue

Velkommen til alle voksne. Vi får besøk av Marte Paulsen. Det blir sang og god bevertning. I tillegg er det utlodning. Vi bidrar med gaver til Haug Kirke og Kirkestue.