Det skjer

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

24. september 2020 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Bli med på en hyggelig gåtur i nærmiljøet. Kaffe og frukt i etterkant. Velkommen!