Det skjer

Kveldsturen Kul-Tur

24. april 2019 kl: 17:30
Ringerike Frivilligsentral

Blåveistur i Åsa med Gerd Torp Andersen og Anne Marie Glenne som turledere. Avreise fra Torvgt. 10 i felles biler til startsted. Passasjerer spleiser på kjøreutgifter. Ta på gode sko og ta gjerne med et sitteunderlag og litt kaffe/mat. Turen er ca 4 km i lett terreng og det tas en god pause. Velkommen til alle som er glad i å gå på tur.

Formiddagsbønn

24. april 2019 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Bridgeklubb

24. april 2019 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Kafe Firkløver

24. april 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter Roavn.1 Sokna

Ullerål Seniordans

24. april 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke, underetasjen

Hverdagsgudstjeneste

24. april 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Mors Hjerte

24.04.2019 11:07:00
Torvgata 4

Hole Bygdekvinnelag. Strikkekaffe

24.04.2019 12:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Babysang og lek

24.04.2019 12:00:00
Randsborg menighetshus

Litteratur til lunsj

24.04.2019 12:00:00
Ringerike bibliotek

Badebuss

24.04.2019 13:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Leksehjelp Sunvollen

24.04.2019 14:00:00
Sundvollen oppvekstsenter

Jevnaker Seniordans

24.04.2019 14:00:00
Speilsalen, Storgata 24

Freezone #etterskolen

24.04.2019 14:00:00
Freezone, Hønefoss Bru 3, Hønefoss

LHL Ringerike trim

24.04.2019 17:00:00
Sokna skole

Onsdagsklubben på Sokna

24.04.2019 17:30:00
Lunder kirkestue, Sokna

Kveldsturen Kul-Tur

24.04.2019 17:30:00
Ringerike Frivilligsentral

Kløvertur med Viker Sanitetsforening

24.04.2019 18:00:00
Ringmoen skole.

Gå gruppe

24.04.2019 18:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Kveldsstønna håndarbeidskafê, Jevnaker

24.04.2019 19:00:00
Jevnaker Frivilligsentral

Gjenbruk av tekstiler.

24.04.2019 19:00:00
Sokna Natur og Gårdsbarnehage