Det skjer

Korsvei-gudstjeneste i Hole kirke

19. april 2019 kl: 18:00
Hole kirke

Velkommen til korsvei-gudstjeneste! Liturger: sokneprest Morten Hansen Hunstad og prost Kristin Moen Saxegaard Kantor: Grethe Ulversøy Fløyte: Ingri Elise Engeland