Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

22. september 2020 kl: 18:30
Scandic Hotel

Guvernørbesøk. Inger-Marie Schytten Blix avholder sitt guvernørmøte

Sesongavslutning seniorturer DNT Ringerike

22. september 2020 kl: 09:30
Hovinkoia, Holleia

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

22. september 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Bridge

22. september 2020 kl: 10:00
Hole Frivilligsentral

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

22. september 2020 kl: 11:00
Blomshøgda 3

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

22. september 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Formiddagstreff.

22.09.2020 11:30:00
Filadelfia.

Sov Godt kurs

22.09.2020 15:00:00
Læringssenteret, Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss

Kulturakademiet

22.09.2020 16:00:00
Bysalen Amfi

Ringerike Turnforening

22.09.2020 17:30:00
Hønefoss Folkeskole

Jevnaker Historielag

22.09.2020 18:00:00
Bøndenes hus Jevnaker

Hjelpeforening

22.09.2020 18:00:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

22.09.2020 18:30:00
Scandic Hotel