Det skjer

Høytidsgudstjeneste i Hole kirke

21. april 2019 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høytidsgudstjeneste! Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad Kantor: Grethe Ulversøy Trompet: Christer Michaelsen