Det skjer

" class="arrbildestor">

Ringerike soppforening -soppkontroll

27. september 2020 kl: 15:00
Sport 1 Osloveien 75

Fra kl. 1500 til 1700 Kan du komme å få kontrollert soppfangsten din. Er alt trygt å spise? Det er også en fin sjanse til å lære seg flere gode sopper. Ta med de du lurer på.
Ta med hele soppen for da er det lettere å bestemme den.