Det skjer

Nattverdsgudstjeneste

22. april 2019 kl: 11:00
Hole bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til nattverdsgudstjeneste! Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad Kantor: Grethe Ulversøy

Leksehjelp

22. april 2019 kl: 14:00
Frivilligsentralen,Vik

Gudstjeneste i Sørum kirke

22. april 2019 kl: 17:00
Sørum kirke, Bjoneroa