Det skjer

Nattverdsgudstjeneste

22. april 2019 kl: 11:00
Hole bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til nattverdsgudstjeneste! Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad Kantor: Grethe Ulversøy