Det skjer

Ringerike Turnforening

22. september 2020 kl: 17:30
Hønefoss Folkeskole

Velkommen til dametrim. Pga koronaen er det satt opp to partier, 17.30 og 18.40. Det blir som vanlig trim for hele kroppen til fengende musikk. Kom gjerne og prøv en time.

Sesongavslutning seniorturer DNT Ringerike

22. september 2020 kl: 09:30
Hovinkoia, Holleia

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

22. september 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Bridge

22. september 2020 kl: 10:00
Hole Frivilligsentral

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

22. september 2020 kl: 11:00
Blomshøgda 3

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

22. september 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Formiddagstreff.

22.09.2020 11:30:00
Filadelfia.

Sov Godt kurs

22.09.2020 15:00:00
Læringssenteret, Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss

Kulturakademiet

22.09.2020 16:00:00
Bysalen Amfi

Ringerike Turnforening

22.09.2020 17:30:00
Hønefoss Folkeskole

Jevnaker Historielag

22.09.2020 18:00:00
Bøndenes hus Jevnaker

Hjelpeforening

22.09.2020 18:00:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

22.09.2020 18:30:00
Scandic Hotel