Det skjer

Ringerike soppforening - Bli med på sopptur.

16. september 2020 kl: 17:30
Eggemoen, frammøte ved enden av flystripa, ved gamle røde garasjer.

Sopptur med soppsakkyndige. Det kreves påmelding til turene (korona). Gå inn på Kalenderen til soppognyttevekster.no. Bla fram til vår tur. Påmeldingen finner du helt nederst. Alle soppkurver blir kontrollert før hjemreise.