Det skjer

Ringerike soppforening -soppkontroll

16. september 2020 kl: 18:30
Eggemoen, enden av flystripa ved gamle røde garasjer.

Kom å få kontrollert soppfangsten din. Er alt trygt å spise? Det er også en fin sjanse til å lære seg flere gode sopper. Ta med de du lurer på.
Ta med hele soppen for da er det lettere å bestemme den.
Kontrollen varer til kl 19.30