Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

29. september 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Tirsdager kl. 10:00 og torsdager kl. 13:00. Utegrupper med oppmøte utenfor hovedinngangen til Ringeriksbadet.
Påmelding påkrevd til 40 91 27 78.

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

29. september 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

29. september 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Formiddagstreff.

29. september 2020 kl: 11:30
Filadelfia.

Ringerike Turnforening

29. september 2020 kl: 17:30
Hønefosd Folkeskole

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

29. september 2020 kl: 18:30
Scandic Hotel

Agora Sakral 1: Abraham i Bibelen og Koranen

29.09.2020 19:00:00
Hønefoss Kirke

Agora Sakral 1: Abraham i Bibelen og Koranen

29.09.2020 19:00:00
Hønefoss Kirke