Det skjer

Bingo på Hole Frivilligsentral

17. september 2020 kl: 16:00
Hole Frivilligsentral

Bingo på Hole Frivilligsentral annen hver torsdag kom bli med en sosial gjeng og spill bingo og drikke kaffe. Masse fine premier.