Det skjer

Bønnemøte.

16. september 2020 kl: 18:30
Filadelfia.

Vi ber. Velkommen!