Det skjer

Schjongs5er'n

20. september 2020 kl: 12:00
Schjongslunden - Hønefoss Idrettspark

5 km terreng/gateløp i området Schjongslunden, Løkka og Søndre Park. På grunn av gjeldene smittevernregler, så er det ikke lov til å ha mer enn 200 deltakere. Løpet er fulltegnet, så vi i Foreningen Schjongsløpene oppfordrer publikum om å ikke oppholde seg i mål- og startområdet, men gå gjerne lang løypetraseen og hei fra deltakerne.