Det skjer

Skrubbheimseminaret 2019

15. juni 2019 kl: 13:00
Skrubbheim. Oppmøte v avkjøring Hen kl 12

Morten Jentoft fra NRK kommer og forteller om Radio Moskva under krigen. Han har skrevet bok om emnet.