Det skjer

"Kaffekoppen"

23. september 2020 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Major Gunnar Flørenes Gundersen leder. Andakt, sang utlodning og kaffe. Husk matpakke! Alle hjertelig velkommen!