Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

29. september 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Turen i dag går i Hurumåsen. Ta med niste i sekken og gåstaver om du vil. Ta gjerne med venner. Velkommen til en hyggelig tur!

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

29. september 2020 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

29. september 2020 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Formiddagstreff.

29. september 2020 kl: 11:30
Filadelfia.

Ringerike Turnforening

29. september 2020 kl: 17:30
Hønefosd Folkeskole

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

29. september 2020 kl: 18:30
Scandic Hotel

Agora Sakral 1: Abraham i Bibelen og Koranen

29.09.2020 19:00:00
Hønefoss Kirke

Agora Sakral 1: Abraham i Bibelen og Koranen

29.09.2020 19:00:00
Hønefoss Kirke